Thương Tình Ca

Hai đầu giới tuyến của cõi lòng đã mịt mù từ chín kiếp. Long đong theo phận người  biết gian khó cũng cứ cho nhau đến hết để có cùng đỉnh chung nguyện ước.  Chợt thức giấc giữa ngày thấy hồn vẫn còn hoang mang. Tình si có dắt dìu vào ngơi nghỉ hay sẽ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: