Cây Đàn Bỏ Quên

  Cô em gái để nghị Lê Vũ hát bài "Cây Đàn Bỏ Quên" của Phạm Duy.  Thoạt đầu LV nghĩ đây là một bài hay để thực hiện.  Nhưng rồi nghĩ tới nghĩ lui thì lại thấy khó.  Cái khó thứ nhất là ở tâm tình người hát:  LV không là người thích hát cho... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: