Lâu Đài Tình Ái

Photo by Johannes Plenio on Pexels.com

To my One and Only, this song is for you: 28 năm và một Lâu Đài Tình Ái. Happy Anniversary.

Khi nghĩ đến nhạc phẩm này, tôi muốn xử lý sao cho mất đi nét kịch tính cường điệu trong phong cách trình diễn của Nhật Trường & Hương Lan hoặc Hùng Cường & Mai Lê Huyền. Tôi chọn kiểu soft pop ballad này cho nghe gần gũi, thấm thía và mang tính cách của nhạc mới. Kiểu này thích hợp với tôi nhất vì không nó đòi hỏi khó khăn gì trong cách hát.