“Chiều Nắng Úa”

Đôi môi luôn luôn hơi mấp máy trước khi nói  đã trở thành nét dấu yêu nơi nàng . Thật đơn sơ như không hề biết nhưng với anh cái tật ấy cứ gieo vào lòng anh một nỗi nhớ u mê khiến anh không thể ngủ yên mà phải tìm đến.  Gia đình nàng thật... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: