“Em Gắng Chờ”

Anh đã tình nguyện nhập ngũ vì yêu đời lính ,cũng vì niềm đau người yêu của tuổi học trò chỉ được xem anh là bạn vì gia đình đã quyết tìm cho nàng một nơi chốn khác với nhiều hứa hẹn tốt đẹp hơn. Đàng sau bỏ lại là chiếc bóng thân quen, ghế... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: