Alleluia

Tôi biết Hallelujah (hay Alleluia) vì vô tình nghe được khá nhiều lần ở những quán nhạc đâu đó, nhưng chưa hề chú ý. Lần này được anh Vũ giao cho bản này mới có dịp ‘ngâm cứu.’ Khác với nhiều ca sĩ hát bản này chủ tâm tạo day dứt cuồn cuộn đến cao... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: