Biết Đến Bao Giờ

Đã từng có một thời trên quê hương mình hình ảnh người em hậu phương tiễn đưa chàng trai ra miền chiến tuyến mang đậm nét lưu luyến mà chỉ những ai từng cùng sống trong hoàn cảnh đó mới cảm nhận đầy đủ. Nếu kẻ ở lại hoang mang với nhớ nhung kỷ niệm,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: