Thung Lũng Hồng

  Có lẽ chúng ta ai cũng có một thời mơ mộng; những giây phút đẹp nhất trong cuộc đời ngắn ngủi. Với tôi, luôn luôn là những ngày tháng ôm cặp đến trường, mơ những ước mơ vĩ đại, ôm ấp những mối tình ngạt ngào vĩnh cửu. Rồi lớn lên.  Rồi bước chân... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: