Riêng Một Góc Trời

Bạn thân, Thật tình tôi không nhớ vì lý do gì đó mà tôi đã điện tin cho bạn, nhờ bạn hòa âm bài nhạc Riêng Một Góc Trời. Phải là một phút bốc đồng. Hay là lúc đó đang say rượu. Vì tôi hầu như không hát nhạc của Ngô Thụy Miên. Nét nhạc... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: