Thành Phố Buồn 2023

Photo Courtesy of Hoang Huy Manh YouTube\Levumusic\Thành Phố Buồn 2023 Mấy tháng trước, trong lúc bàn luận về “nhạc sến” thì anh bạn Triệu Vinh ngỏ ý muốn hát thử bài “Thành Phố Buồn”. Tôi nghĩ đây cũng là lựa chọn hợp lý cho người chưa từng hát nhạc sến như TV. Bài TPB, dù... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: