Sao Đêm

Không gian trong Sao Đêm hiện ra bao quanh tôi. Lung linh, lạ kỳ. Tôi chỉ còn cảm thấy mình bồng bềnh trong một cuộc du hành huyền ảo. Không biết cảm xúc nào đã dấy lên bên trong người nhạc sỹ. Tôi thấy nỗi buồn lộng lẫy giữa cảnh đồi hoang vắng. Những tinh... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: