Đêm Nguyện Cầu remixed

Không rõ do ai và tự bao giờ Phương Lan là một tên gọi khác được đặt cho bệnh viện toàn khoa Đà Lạt. Thành phố cao nguyên với phố xá quanh co, vắng lạnh giữa ngàn thông vi vút. Phương Lan thấp thoáng trên đồi cao, tách biệt, ấp ủ sương mù những ngày... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: