Khi Người Yêu Tôi Khóc

  Khi Người Yêu Tôi Khóc 2017 (Ngô Nhật Trường) Khi Người Yêu Tôi Khóc 2013 (Hoàng Cương) Một nhạc phẩm của Nhật Trường Trần Thiện Thanh mà LV rất yêu mến là "Khi Người Yêu Tôi Khóc".  Lẽ dĩ nhiên là bài này đã được thực hiện trước với tiếng hát Hoàng Cương.  Giai... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: