“Như Ngọn Buồn Rơi”

Có 30 phút cho giờ ra chơi.  Bãi biển vắng học sinh ngắm trời mây, chuyện trò trước khi trở vào lớp.  Sân trường Bá Ninh, Lycée Francais,Võ Tánh thoáng rùng mình dưới lá vàng bay.  Gió từ xa khơi rủ nhau về, khẽ rít từng cơn trên hàng phi lao lạc lõng trước khi... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: