Ảo Ảnh

Đã từng có một thời Y Vân cùng những nhạc khúc trữ tình của ông bay khắp không gian bất cứ nơi đâu có tình yêu: một buổi chiều hẹn hò thật nhanh nơi cuối phố, cuối tuần cả hai không biết nói gì bên café đen trong quán nhạc hay chỉ lần này thôi... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: