Một Ngày Không Có Em

Thỉnh thoảng đôi lúc tôi nhớ đến một vài câu nhạc của bài này. Lúc nào cũng định tâm là sẽ tìm xem là bài tên gì để thực hiện. Nhưng vì lý do nào không biết mà tôi thường quên đi. Cuối tuần vừa rồi thiếu bài cho lên và chợt nhớ đến nó... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: