“Lá Xanh Mùa Hè”

Ít ai còn nhớ phim "The Alamo" do tài tử kiêm đạo diễn John Wayne thực hiện vào 1960. Phim kể lại lịch sử trận chiến bi hùng  mà cũng tuyệt vọng của hơn 100 con dân Texas vào năm 1836. Họ thề quyết tử cùng trưởng đồn Alamo là  William Travis chống lại đoàn... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: