Kỷ Niệm

Photo by Ngọc Hoàng YouTube: LevuMusic\KyNiem Những ngày cuối năm, không ít thì nhiều ai cũng có chút bâng khuâng nghĩ về tháng ngày vừa qua. Tưởng không gì thích hợp bằng nghe lại bài hát Kỷ Niệm của Phạm Duy. Cũng như PD, trong tâm tư của mỗi người chúng ta đều có những... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: