Khi Loài Rắn Lột Da (nhạc Ngọc Hoàng)

Trong thập niên '70, lần đầu tiên nghe "Vũng Lầy Của Chúng Ta" của Lê Uyên Phương, tôi bàng hoàng rung động với những lời ca không bận rộn với bóng bẩy, những hình ảnh không thèm trừu tượng. Lần đầu tiên, tôi đón nhận một bài nhạc hay không chút "thơ mộng" kiểu Tiền... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: