Ru Con Tình Cũ

Youtube: Ru Con Tình Cũ (Đỗ Kim) Youtube: Ru Con Tình Cũ (Karaoke) Ru Con Tình Cũ là một sáng tác của Dynh Trầm Ca, tên nguyên tác là Bài Cho Nàng/Ru Con Tình Cũ. "Nàng" là một thiếu nữ có tên gọi ở nhà là Thu.   "Nàng" này cũng là nguồn cảm hứng để nhạc... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: