“Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Em”

  Trong đôi mắt của em là cả một mùa xuân vời vợi.  Mùa xuân đó là những hạnh phúc nhỏ nhoi cận kề, những chia xẻ ngọt bùi, những phân ưu buồn phiền với nhau. Mùa xuân đó là nỗi quen thuộc như da thịt, như tóc tai, như hơi thở mình.  Trong đôi mắt... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: