Dạ Khúc Cho Tình Nhân

  Thời điểm trước 1975, tôi biết đến Lê Uyên Phương như một cặp tình nhân  tuyệt vời.  Tôi lại nghe đồn anh mang một căn bệnh nan y (ung thư?  Người ta vẫn thường nói đến ngón tay của anh) nên những tình ca anh đã viết đầy đam mê nhưng cũng đầy đau... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: