Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân

Photo Courtesy of Nguyen Thao Bạn thân,Lần nọ, tôi rủ bạn cùng tôi đi thăm hai bác Song Ngọc. Nhưng ngay chiều hôm đó, bạn lại có trở ngại thành ra không đi cùng được.Khi vợ chồng tôi đến, đã thấy bác Song Ngọc và Châu, con gái của bác, ra sân ngoài đón chờ.... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: