“Giấc Mơ Hồi Hương”

Hôm nay tin tức về một hang động mới vừa được tìm thấy dưới chân Ngũ Hành Sơn. Ngày mai người dân từ nội thành sẽ túa ra quyết xem cho được. Bãi Mỹ Khê  động quanh năm với con nước ngầm chết người cũng không thể ngăn tuổi trẻ nhào xuống vui chơi cùng... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: