“Nghìn Trùng Xa Cách”

Tâm tình này xin dành cảm thông cho những hẹn hò ,nhất là khi màu buồn của cuôc tình nhỡ êm đềm,lan dần,rộng mãi,sau cùng lả phủ kín đôi tâm hồn thì màu đen khuất che tầm mắt rồi vẫn chưa cạn niềm đau. Mưa tháng mười sẽ đến thỉnh thoảng thôi để thấm ướt... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: