Gọi Buồn

Photo by Padli Pradana on Pexels.com Thư viết cho người yêu chưa xong thì đã xé đi, viết lại. Cứ nhiều lần như thế chỉ để biết mình vụng về làm sao với mối tình đầu. Bạn bè cùng trường thường chê anh nhát gái. Không đâu! Anh chỉ muốn trân trọng người con gái... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: