Những Bước Chân Âm Thầm 2021

Hoa... Giữa Mùa Tháng Năm. (Photo Courtesy of Hoàng Huy Mạnh) Những Bước Chân Âm Thầm 2021 (Triệu Vinh) Mấy bữa trước tình cờ thấy cụm hình nhiếp ảnh gia Hoàng Huy Mạnh cho lên FB với tựa đề là “Hoa.. Giữa Mùa Tháng Năm”, tôi chợt nhớ lõm bõm hình như giống lời bài... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: