Một Ngày Không Có Em (remixed)

Y Vân để lại cho đời sau một kho tàng nhạc khá đồ sộ. Nhạc của ông trải dài qua nhiều phong cách từ dân ca cho đến nhạc jazz. Đọc tiểu sử của ông mới biết là ông đã từng viết sách dậy đánh đàn như jazz. Nhưng ông cũng đã từng sưu tầm... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: