Bài Thánh Ca Buồn (Jazz)

Có nhiều buổi sớm mùa đông, thức dậy trong cái lạnh gây gây làm tôi hoang mang tưởng mình đang sống những ngày còn đi học, lòng không bận bịu, tương lai chỉ toàn những mơ ước đẹp.  Nhưng tháng rồi nằm yên giường bệnh, trong cơn mê sảng, tôi đã khám phá ra những... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: