Bài Không Tên Số 2 (2022)

Photo by Kyle Roxas on Pexels.com Hầu như mỗi một bài hát không tên của nhạc sĩ Vũ Thành An đều “ghi tên” với 1 cuộc tình của ông. Bài không tên số 2 là một trong những bài hát tôi yêu thích vì có câu “Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: