“Cát Biển”

Ví như có một tấm gương thần được sáng chế để mọi cặp tình nhân đang yêu nhau say đắm, hăm hở đòi kết đôi trên đời này có thể soi nhìn vào mà thấy trước tất cả mọi đổi thay theo năm tháng sẽ xảy ra trong cuộc sống chung từ đầu đến cuối... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: