Lạc Loài

  Lạc Loài (Lê Vũ) Lạc Loài (Trình bày: Ngọc Hoàng - Album: Người Con Gái Trong Tranh - Hòa Âm: Duy Cường) Khi hoàn tất bản nháp bài "Lạc Loài" này vào đầu năm 2015, LV có gửi đến cho cô em gái Ngọc Hoàng, tác giả nhạc phẩm này, nghe thử.  Tác giả... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: