Chuyển Bến 2017

Cơn bão Harvey kéo qua Houston, cả một thành phố chìm trong nước, bao nhiêu đời sống bị đe dọa, đảo lộn.  May mắn sao nhờ ơn trên, LeVuMusic studio được che chở an lành.  Hiện tại thì đang có một gia đình bạn đến tạm trú vì nhà họ đã không còn ở được... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: