“Làn Khói Lam”

Bàn tay khô rồi nhưng vẫn cố tình che nửa mặt. Phải có điều gì đó mà không ai được biết khi tất cả bỗng khựng lại lưng chừng. Tuổi thanh xuân bước qua những tên đường thảng thốt. Vô tình  để tự vệ. Thỏa thuận để an toàn. Ngày vào trường lạ mặt. Đêm lục đục thoát ly.... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: