Gọi Người Yêu Dấu

Đầu tuần đọc trên Facebook thấy người bạn share post thông báo là nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm vừa qua đời tại California. Ông là tác giả nhạc phẩm "Gọi Người Yêu Dấu" mà có lẽ rất nhiều người trong chúng ta biết đến. Để cám ơn đóng góp của VDN vào dòng nhạc Việt,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: