Em Đến Thăm Anh Đêm 30

Photo Courtesy of Nguyen Thao Nguyễn Thảo (viết cho ngày cuối năm âm lịch): Đã lâu rồi, tôi không có dịp đi lang thang vào ngày ba mươi tết. Có chút gì đó thật bâng khuâng khi bước đi một mình trên đường trong một buổi chiều cuối năm vắng lặng. Tiếng chân nghe thật... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: