Chiều Hành Quân

Làm sao cho bạn có thể đồng cảm với tôi khi tôi kể lại cho bạn nghe những chuyện về lính, cuộc đời lính, tâm tình lính ở vào cái thơi điểm thật xa xôi ấy? Nói thẳng ra là trong ký ức của nhiều năm tháng chờ tôi trưởng thành thì hình ảnh bước... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: