Ngăn Cách

Bạn thân, 3 giờ sáng nay, tôi thức dậy. Nằm trằn trọc không ngủ, tôi nghĩ đến những gì ta đã nói với nhau khi gặp lại sau mười mấy năm. Anh nhắc lại một số kỷ niệm xưa ngày còn đi học, một vài điều mơ ước thời mới lớn, một vài tình cảm... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: