Thương Nhớ Trong Mưa (The End of The World)

Phải nói là ngày xưa LV đã nghe đến nhão những tape nhạc trẻ do Tùng Giang & Trường Kỳ thực hiện.  Trong đó có bài "Thương Nhớ Trong Mưa" (The End of The World) do Trường Kỳ dịch và Cathy Huệ hát là bài LV nhớ nhiều nhất.  Với LV, có thể xem đây là... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: