Nói Sao Cho Em Hiểu (How Can I Tell Her)

Nhân dịp tuần lễ Tạ Ơn, Levumusic xin mời mọi người thưởng thức một nhạc phẩm rất được yêu chuộng trong phong trào nhạc trẻ ngày trước tại quê nhà: How Can I Tell Her, được Nguyễn Hữu Biên dịch ra lời Việt Nói Sao Cho Em Hiểu. Ngày trước nhạc phẩm này do Tuấn... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: