Nhớ Một Chiều Xuân

Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014   Nguyễn Văn Đông sinh năm 1932, là một nhân tài văn võ song toàn. Song song với một binh nghiệp ấn tượng là những nhạc phẩm đi vào lòng người và những vở tuồng cải lương miền Nam rất được ưa chuộng. Năm 14 tuổi ông nhập trường Thiếu... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: