“Như Cánh Vạc Bay”

  Cánh vạc bay về chốn miên viễn xa xăm.  Biết bao giờ trở lại? Cánh vạc bay đi như những kỷ niệm nào đó trong ký ức mong manh sẽ phai tàn theo thời gian nghiệt ngã...  "Như Cánh Vạc Bay" được hòa âm theo phong cách ballad của soft rock.  Nhạc đệm được dẫn... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: