Hai Vì Sao Lạc

Photo by Ricardo Usher Malcolm on Pexels.com

Youtube: Hai Vì Sao Lạc (Hoàng Cương)

Youtube: Hai Vì Sao Lạc (Karaoke)

Hai Vì Sao Lạc được chuẩn bị hơn 4, 5 tháng mới hoàn thành. Anh Hoàng Cương phải tự làm lấy việc thâu thanh tại nhà. Trải qua khá nhiều rắc rối về kỹ thuật mới cuối cùng ra được phiên bản chót để gửi đến người nghe khắp nơi. Xin quí vị thính giả hãy cùng với LV cám ơn anh Hoàng Cương. Và xin mời lắng nghe.