Gai Hồng (remixed)

Tuần này xin giới thiệu lại tiếng hát Ngọc Hoàng qua một nhạc phẩm của chính mình: Gai Hồng Gai Hồng (HTBN) Phải chăng tình yêu ngát hương?Để khi hoa tàn hương vẫn quanh đâyĐể khi bâng khuâng nhớ thương aiCòn đầy hai tay cánh hoa khô. Tình yêu là con sóng xanhGập gềnh lên... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: