Anh Đã Thấy Mùa Xuân Chưa

Photo Courtesy of Ngoc Hoang Tôi đến với nhóm Kejazz qua Nguyễn Triệu Vinh, người bạn thời tuổi nhỏ; nhưng có lẽ sợi dây kết nối chúng tôi vớì nhau là qua âm nhạc và tình yêu ngôn ngữ Việt. Mỗi lần nghe một bài hát quen thuộc, nhạc ngoại quốc hay nhạc Việt được... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: