Ai Nói Với Em

  Lính tỏ tình bằng nhiều cách khác nhau: một tờ thư rơi, một chạm tay tình cờ, một cuốn sách tặng trao tay vội vã, vài lời thăm hỏi bâng quơ không đầu đuôi hay cố tình nhìn vào mắt cô em, dọ hỏi dù chỉ thoáng qua. Có xao xuyến chăng thì thường... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: