Mưa Chiều

Photo by Erik Mclean on Pexels.com Mưa thường là 1 trong những nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều nhạc sĩ và mưa đã đẫm ướt những nốt nhạc trong nhiều ca khúc nói về những cuộc tình đã qua, những chuyện tình sớm nắng, chiều mưa. Riêng tôi, mưa thường mang đến cảm giác... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: