Ảo Ảnh 2020

“Lòng Mẹ” là bản nhạc mà tôi được nghe và lẩm nhẩm hát từ bé của ns Y Vân là bài đầu tiên tôi biết. Sau này tôi biết được thêm nhiều bài khác khác cũng do ông sáng tác nhưng vì ở Pháp từ thời niên thiếu nên chỉ biết vậy thôi chứ chưa... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: