Bài Không Tên Số 7 2017

img_20160817_050821
Photo Courtesy of Ho Dac Anh Thi                                                                                                                                                                “Đêm vỗ về nuôi nấng, đêm trao ngọt ngào hương phấn….”

“Bài Không Tên Số 7”  đã được anh Quốc Hùng thực hiện rất tới cách đây không lâu (Bài Không Tên Số 7).  Nhưng người bạn cộng tác viên mới Hồ Đắc Anh Thi (AT) từ Sài Gòn lại đề nghị hát bài này qua tiết tấu bossa nova.  LV đã được nghe trên Soundcloud cô hát nhạc phẩm này rất thành công vì thế cho nên LV không ngại ngùng gì để tiến hành hòa âm bài này một lần nữa.  Mong đây cũng là thêm một dịp để gửi gấm lần nữa đến quý nhạc hữu xa gần tiếng hát nhẹ nhàng, truyền cảm của Anh Thi từ đất Sài Thành.  Xin cũng cảm ơn anh Hiệp Định (Dinhkeystudio) đã bỏ công thâu thanh và gửi bài cho LV.