Bây Giờ Tháng Mấy

Bây Giờ Tháng Mấy 2017 (Hồ Đắc Anh Thi) Bây Giờ Tháng Mấy 2013 (Huy Thắng) Xin trở lại với một nhạc phẩm bất hủ của Từ Công Phụng.  Anh Huy Thắng đã hát bài này trên Levumusic năm 2013.  Năm nay 2017, Hồ Đắc Anh Thi từ đất Sài Gòn lại đề nghị trình... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: